Estalvïi diners amb la gespa artificial (I). Canvi de gespa.

El moment de canviar el jardí.

Hi ha un moment a la vida del nostre jardí que tenim gespa natural i decidim canviar-la. La varietat que tenim plantada ha estat afectada per una plaga o malaltia, o no és capaç de romandre verda d’una manera homogènia i estable. També pot passar que vulguem rentar-li la cara al jardí o que a causa d’unes obres ens trobem amb aquesta realitat, o que després de valorar els costos mensuals necessitem baixar la nostra despesa mensual al jardí.

En aquest moment hem de decidir si volem tenir una superfície verda de gespa, o bé, canviar el paviment per un altre concepte (pedra, rajola, fusta, tarima sintètica, …).
Si el que decidim és seguir gaudint de la nostra praderia de gespa a la nostra llar podem escollir entre els següents productes:

a) Pans o tepes naturals

b) Gespa artificial

c) Llavors

d) Pans o Tepes naturals de baix consum hídric

Cadascun té els seus avantatges i els seus inconvenients, però en aquest estudi només ens fixarem en el cost econòmic de cadascun d’ells, i quin és el producte que realment surt més rendible a mig termini.

Si canvio el meu jardí, l’opció d’instal·lar gespa artificial s’amortitza en poc més de 2 anys.

promoción speedgrass

Com hem arribat a aquesta conclusió?

Hem utilitzat xifres mitjanes, ja que els costos de la instal·lació, producte, manteniment i aigua són molt relatius, depenent de la zona geogràfica en què estigui el jardí, ja que els costos oscil·len substancialment, a més de les qualitats dels productes que s’utilitzen . Ara els mostrem els valors de les diferents partides que hem utilitzat per a realitzar aquesta comparativa de preus.

Aquests preus són nets sense sumar cap tipus d’impostos.

Tepe de gespa natural

Any 0 – Hem tingut en compte que la preparació del terreny oscil·larà entre els 8-10 euros/m2. Si volem que la nova gespa en tepes arreli correctament haurem de fer una bona preparació de terreny i abonar perfectament la nova superfície. Considerem que el preu mitjà del producte instal·lat comptant amb el cost del transport i la seva col·locació per part d’un bon professional ronda la mitjana dels 15,00 eur/m2.

Com aprofitarem el sistema de reg que ja tenim, no augmenta el cost aquesta partida. Un cop instal·lat podem tenir un pressupost d’uns 8,00 eur/m2/any de reg. Durant el primer any d’aquest tipus de plantació hem de regar molt perquè les arrels agafin amb força i poder gaudir d’una superfície verda i esplèndida.

A més, comptem amb uns 7,5 eur/m2 de manteniment anual.

Amb tot això, el primer any amb aquest producte tindria un cost de 38,50 eur/m2, de manera que un jardí de 50 m2 necessitaria un total de 1.925,00 eur + IVA d’inversió.

Anys futurs. Sempre que la gespa natural no agafi cap malaltia o el consistori declari un decret de sequera el cost anual de mantenir una gespa natural ronda els 14 – 16 eur/m2. Per arribar a aquest import calculem una despesa mitjana d’aigua d’uns 8,00 eur/m2, de manera que un jardí de 50 m2 gastaria una mitjana d’uns 30 – 35 euros al mes. Hem de tenir en compte també el manteniment periòdic que consistiria en tallar-lo, fer les vores, recebar-lo, escarificar-lo, punxar, … Comparant diferents preus de professionals el cost d’aquest manteniment ronda els 7 – 8 euros/m2/any. Pel que un jardí de 50 m2 tindria una despesa mínima d’uns 400 euros a l’any.

El cost mínim de manteniment anual rondaria els 15 – 16 eur/m2, de manera que un jardí de 50 m2 tindria un cost mínim d’uns 750 eur/any, uns 62,00 eur/mes.

Gespa artificial

Any 0 – Una preparació de terreny professional mitjana oscil·la entre els 12,00 euros/m2. Per aconseguir una superfície estable per a la gespa artificial hem de portar la capa vegetal i afegir terres especialment indicades per a la compactació sense pèrdua del drenatge. Un preu mitjà d’un producte de qualitat europea ronda els 40,00 eur m2.

No hem d’instal·lar cap tipus de reg, encara que si ja es disposa d’un sistema, millor adaptar-lo a la nova realitat ja que només es necessita regar per netejar-lo o per guanyar en humitat en els mesos més calorosos.

El manteniment anual durant el primer any és nul.

Amb tot això, el primer any amb aquest producte tindria un cost d’uns 52,00 eur/m2, de manera que un jardí de 50 m2 necessitaria un total de 2.600,00 eur + IVA d’inversió.

Anys futurs. El cost de manteniment anual és imperceptible. Comptem que el manteniment que ha de fer el client és de neteja i raspallat manual de forma puntual. Comptarem 1,00 eur/m2 cada dos anys, per si es contracta un raspallat mecànic per part d’una empresa professional. Amb aquestes xifres un jardí de 50 m2 tindria un cost de manteniment de 0,5 eur/m2/any …

 

Llavors

Any 0 – Considerarem que la preparació del terreny serà més econòmica que en la plantació de tepe, i el producte instal·lat té un preu molt baix. Aquestes dues partides oscil·laran dels 9,00 eur/m2.

Durant les primeres etapes de la plantació el reg ha de ser important, pel que considerem una despesa d’aigua de 9,00 eur/m2/any.

En aquest cas el manteniment és més elevat, ja que durant els primers mesos de la sembra un professional ha de vetllar per al bon creixement i enfortiment de la varietat que s’ha plantat. Prendrem el valor d’uns 12,00 eur/m2/any de manteniment.

Amb aquestes xifres el cost de sembrar amb llavors ronda els 30,00 eur/m2/any. Un jardí de 50 m2 hauria de tenir un pressupost de 1.500,00 eur durant el primer any.

Anys futurs. Si la nova praderia no pateix cap malaltia el cost anual de mantenir una gespa natural ronda els 14 – 16 eur / m2. Per arribar a aquest import calculem una despesa mitjana d’aigua d’uns 8,00 eur/m2, de manera que un jardí de 50 m2 gastaria una mitjana d’uns 30 – 35 euros al mes. Hem de tenir en compte també el manteniment periòdic que consistiria en tallar-lo, fer les vores, recebarlo, escarificarlo, punxar, … El cost d’aquest manteniment ronda els 7 – 8 euros/m2/any. Pel que un jardí de 50 m2 tindria una despesa mínima d’uns 400 euros a l’any.

El producte que inicialment és més econòmic al final es converteix juntament amb la gespa natural en tepes té un cost per metre quadrat més elevat a mesura que van passant els anys.

 

Tepe natural de baix consum hídric

Any 0 – La diferència entre aquests pans i els anteriorment comentats és que són espècies que demanen moltíssima menys aigua.

Els càlculs són els mateixos que els de ‘tepe natural’ amb la diferència que el preu d’aquest producte és uns 10,00 euros / m2 més elevat.

Podem dir que el primer any amb aquest producte tindria un cost d’uns 48,00 eur / m2, de manera que un jardí de 50 m2 necessitaria un total de 2.400,00 eur + IVA d’inversió.

Anys futurs. A partir del primer any que es necessita que les arrels agafin bé en el terreny el consum d’aigua pot ser la meitat que altres varietats, per la qual cosa comptem uns 4,00 eur / m2 / mes en concepte de factura d’aigua.

Com podem veure en el gràfic aquesta opció és la segona millor opció per posar en un jardí pel que fa a preu es refereix, i és la més econòmica de les tres possibilitats si el que volem és gespa natural.

Speedgrass també pot subministrar i instal·lar Gespa Natural de Baix consum hídric.

 

 

 

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *