Estalvïi diners amb la gespa artificial (I). Canvi de gespa.

El moment de canviar el jardí.

Hi ha un moment a la vida del nostre jardí que tenim gespa natural i decidim canviar-la. La varietat que tenim plantada ha estat afectada per una plaga o malaltia, o no és capaç de romandre verda d’una manera homogènia i estable. També pot passar que vulguem rentar-li la cara al jardí o que a causa d’unes obres ens trobem amb aquesta realitat, o que després de valorar els costos mensuals necessitem baixar la nostra despesa mensual al jardí.

En aquest moment hem de decidir si volem tenir una superfície verda de gespa, o bé, canviar el paviment per un altre concepte (pedra, rajola, fusta, tarima sintètica, …).
Si el que decidim és seguir gaudint de la nostra praderia de gespa a la nostra llar podem escollir entre els següents productes:

a) Pans o tepes naturals

b) Gespa artificial

c) Llavors

d) Pans o Tepes naturals de baix consum hídric

Cadascun té els seus avantatges i els seus inconvenients, però en aquest estudi només ens fixarem en el cost econòmic de cadascun d’ells, i quin és el producte que realment surt més rendible a mig termini.

Si canvio el meu jardí, l’opció d’instal·lar gespa artificial s’amortitza en poc més de 2 anys.

Continue reading “Estalvïi diners amb la gespa artificial (I). Canvi de gespa.”

Ahorra dinero con el césped artificial (I). Cambio de césped.

El momento de cambiar el jardín

Existe un momento en la vida de nuestro jardín que tenemos en césped natural en que decidimos cambiarlo. La variedad que tenemos plantada ha sido afectada por una plaga o enfermedad, o no es capaz de permanecer verde de una forma homogénea y estable. También puede ocurrir que queramos lavarle la cara al jardín o que debido a unas obras nos encontramos con esa realidad, o que después de valorar los costes mensuales necesitemos bajar nuestro gasto mensual en el jardín.

En ese momento tenemos que decidir si queremos tener una superficie verde de césped, o bien, cambiar el pavimento por otro concepto ( piedra, baldosa, madera, tarima sintética, …).
Si lo que decidimos es seguir disfrutando de nuestra pradera de césped en nuestro hogar podemos escoger entre los siguientes productos:

a) Tepe natural

b) Césped artificial

c) Semillas

d) Tepe natural de bajo consumo hídrico

Cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero en este estudio solo nos fijaremos en el coste económico de cada uno de ellos, y cual es el producto que realmente sale más rentable a medio plazo.

Si cambio mi jardín, la opción de instalar césped artificial se amortiza en poco más de 2 años.

Continue reading “Ahorra dinero con el césped artificial (I). Cambio de césped.”

Ahorra dinero con el césped artificial (I). Cambio de césped.

El momento de cambiar el jardín

Existe un momento en la vida de nuestro jardín que tenemos en césped natural en que decidimos cambiarlo. La variedad que tenemos plantada ha sido afectada por una plaga o enfermedad, o no es capaz de permanecer verde de una forma homogénea y estable. También puede ocurrir que queramos lavarle la cara al jardín o que debido a unas obras nos encontramos con esa realidad, o que después de valorar los costes mensuales necesitemos bajar nuestro gasto mensual en el jardín.

En ese momento tenemos que decidir si queremos tener una superficie verde de césped, o bien, cambiar el pavimento por otro concepto ( piedra, baldosa, madera, tarima sintética, …).
Si lo que decidimos es seguir disfrutando de nuestra pradera de césped en nuestro hogar podemos escoger entre los siguientes productos:

a) Tepe natural

b) Césped artificial

c) Semillas

d) Tepe natural de bajo consumo hídrico

Cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero en este estudio solo nos fijaremos en el coste económico de cada uno de ellos, y cual es el producto que realmente sale más rentable a medio plazo.

Si cambio mi jardín, la opción de instalar césped artificial se amortiza en poco más de 2 años.

Continue reading “Ahorra dinero con el césped artificial (I). Cambio de césped.”